เศรษฐศาสตร์

ข้อคิดดีดีจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

ซึ่งทุกตนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้      มีข้อคิดเกี่่ยวกับโฆษณานี้อย่างไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ

Advertisements
Categories: เศรษฐศาสตร์ | ใส่ความเห็น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๙)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

อ่านเพิ่มเติม

Categories: เศรษฐศาสตร์ | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .